13/05/2017

Ransomware "WannaCry" đang tấn công hàng loạt máy tính trên thế giới bằng NSA's Exploit.

Hiện tại, một loại ransomware tên là "WannaCry" đang tấn công hàng loạt máy tính trên thế giới bằng NSA's Exploit. Mới vài tiếng đây thôi, ransomware đã tấn công hơn 45 nghìn máy tính của 74 nước, bao gồm 11.2 cty ở Russia, 6 nghìn công ty của Trung Quốc, Mỹ, Đức, Ý, Philippines và cả Việt Nam. 


Lỗi bị khai thác thâm nhập vào những máy dùng Win XP đến 2008 mà chưa có bản vá, bằng cách khai thác lổ hổng trong Ms Windows SMB Server. Đây là lý do tại sao WannaCry đang lan rộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Nếu một máy trong hệ thống của bạn bị nhiễm, Worm sẽ tìm kiếm những máy dễ tấn công khác và lây nhiễm. 

Nạn nhân của WannaCry ransomware thì cũng như nạn nhân của các ransomware khác phải trả tiền chuộc để gỡ infection ra khỏi máy tính. Đọc thêm trên trang Hacker News: https://goo.gl/hkwXlm để biết thêm chi tiết và cách phòng ngừa.
KHÔNG click vào bất cứ file hoặc link nào được gửi bằng email mà không biết rõ NGUỒN GỐC, cho dù người gửi là một người được bạn tin cậy.

Nếu máy tính bạn mới cập nhật thì bạn đã được bảo vệ, nếu chưa hãy update bản vá cho máy để tự bảo vệ mình. Để check xem máy bạn có dc update chưa :
Windows cũ: Start/Control Panel/Windows update/Check for updates
Windows 10: Sẽ tự update, nhưng bạn muốn kiểm tra bằng tay thì làm theo hướng dẫn của link: https://goo.gl/gY7djk

0 Post a Comment: