24/03/2020

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ClamAV để check malware trên Linux


NextSec xin giới thiệu đến các bạn một phần mềm Kiểm tra và diệt Malware chạy trên một số hệ điều hành của nền tảng Linux có tên gọi là "ClamAV"

1. Cách cài đặt: Về việc cài đặt ClamAV tương đối đơn giản, bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt- Đối với Ubuntu, Debian:


sudo apt-get install clamav clamav-daemon -y

- Đối với Centos:

yum install -y clamav-server clamav-server-systemd clamav-scanner-systemd clamav-data clamav-update clamav-filesystem clamav clamav-devel clamav-lib

Sau khi cài đặt xong các bạn có thể sử dụng lệnh sau để quét trên hệ thống

clamscan -r <đường dẫn các bạn muốn quyét>

Ví dụ: #clamscan -r /home


Mình cũng xin hướng dẫn thêm cho các bạn một số tùy chọn kèm theo để tiện cho cách bạn tham khảo:

--log=<đường dẫn đến file> : option giúp bạn lưu lại phần report vào một file các bạn phải tạo file trước khi chạy để tránh phát sinh lỗi.
--remove=[yes/no] : option này giúp bị xóa hoặc không xóa file clamav scan được.
--move=<đường dẫn lưu trữ>: di chuyển tất cả các file có nội dung malware sang một đường dẫn khác để cách ly.
--copy=<đường dẫn lưu trữ>: tạo ra một nhân bản để lưu trữ lại.
--help: hướng dẫn.
Ngoài ra, các bạn có thể dùng script sau để đặt lịch quét và gửi mail:

https://github.com/wisoez/ClamAV/blob/master/ClamAV.sh

Chúc các bạn thành công!


0 Post a Comment: