Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn sử dụng lệnh find trên Linux
"Find" - một lệnh tìm kiếm khá hay và thường được sử dụng trên Linux giúp  cải thiện quá trình tìm kiếm file, thư mục với các tuỳ biến. Phục vụ rất tốt cho điều tra, truy vết các vụ tấn công.

Phần 1. Tìm kiếm cơ bản
1. Tìm kiếm file theo tên file đầy đủ
# find . vninfosec.txt
Kết quả:
./vninfosec.txt
Lệnh trên sẽ tìm file có tên là vninfosec.txt ( dấu . đại diện cho thư mục hiện hành).

2. Tìm kiếm file theo tên không đầy đủ.
 # find /  -name vninfosec*
Kết quả: 
/home/vninfosec1.php
/var/vninfosecabc.rar
Lệnh trên sẽ tìm trên toàn bộ hệ thống file có tên bắt đầu bằng "vninfosec"

3. Tìm kiếm file với phần mở rộng.
# find /home -name  *.php
Kết quả:
/home/vninfosec.php
/home/admin/login.php
Lệnh trên sẽ tìm trong thư mục /home những file có tên bất kỳ, miễn nó có phần mở rộng là .php

4. Tìm kiếm file ẩn
# find / -type f -name ".*"

5. Tìm kiếm file có owner là vninfosec
# find /home -user vninfosec
Lệnh trên sẽ tìm kiếm tất cả những file trong thư mục home có owner là vninfosec

6. Tìm kiếm file có group là vninfosec
# find /home -group vninfosec
Lệnh trên sẽ tìm kiếm tất cả những file trong thư mục home có group là vninfosec

7. Tìm kiếm file được phân quyền 777
# find . -type f -perm 777 

8. Tìm file chỉ có quyền read
# find / -perm /u=r

8. Tìm kiếm file rỗng
# find /tmp -type f -empty

9. Tìm kiếm file được chỉnh sửa trong vòng 50 ngày 
# find / -mtime 50

10. Tìm kiếm file được chỉnh sửa trong vòng 50 - 100 ngày
# find / -mtime +50 –mtime -100

11. Tìm kiếm file vừa được tạo ra trong vòng 1 giờ
# find / -cmin -60

12. Tìm kiếm file có dung lượng 50M
# find / -size 50M

13. Tìm kiếm file có dung lượng lớn hơn 50M nhỏ hơn 100M
# find / -size +50M -size -100M

14. Tìm thư mục có tên vninfosec
# find / -type d -name vninfosec

15. Tìm kiếm trên nhiều thư mục
# find /opt /usr /var -name vninfosec.txt -type f
Lệnh trên sẽ tìm kiếm trên các thư mục /opt /usr  /var  tập tin vninfosec.txt

Phần 2. Tìm kiếm nâng cao, kết hợp với lệnh khác (rm, exec, cp, grep,..)
16. Tìm và xoá file có dung lượng trên 100M
# find / -size +100M -exec rm -rf {} \;

17. Tìm và chmod 644 file có phần mở rộng là .html
# find /usr/local -name "*.html" -type f -exec chmod 644 {} \; 

18. Tìm file có phần mở rộng là .mp3 và copy file đó đến thư mục /tmp/MusicFiles
# find . -type f -name "*.mp3" -exec cp {} /tmp/MusicFiles \;

19. Tìm file có chứa nội dụng vninfosec
# find /home -type f -exec grep -l 'vninfosec' {} \;

20. Tìm file theo tên hoặc phần mở rộng hoặc kích thước (-o = OR)
# find / \( -name '*.txt' -o -name 'doc*' -o -size +5M \)
Lệnh trên sẽ tìm những file có phần mở rộng là .txt hoặc những file có tên bắt đầu bằng doc hoặc những file có kích thước lớn hơn 5M.

Hi vọng 20 ví dụ trên có thể giúp ích được cho các bạn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HttpOnly Flag và Secure Flag của chiếc Cookie để làm gì?

Cookies rất hữu ích nhưng cũng tồn tại không ít rủi ro. Bài viết sau đây giúp tìm hiểu rõ thêm về 2 thuộc tính giúp bảo vệ Cookies là Httponly flag   và Secure flag.   Nếu anh em mò vào được bài này thì chắc cũng biết về Cookie rồi, nhưng còn hiểu lơ mơ    thì click vào đây trước nhé -  Cookie . Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một "nghệ sĩ" nọ do không sao kê tiền từ thiện nên đã bị hacker tấn công chiếm rất nhiều tài khoản do bị mất cookie.  1. Tại sao lại mất?   Nguyên nhân "nghệ sĩ" bị mất thông tin cá nhân là do quá chủ quan khi click đọc email do rất nhiều "fan" gửi cho, trong những email đó có gắn đường link chứa mã độc đánh cắp cookie của 1 trang web nào đó.  Do cookies phản hồi từ server mà các đường link đó dẫn tới không được bảo vệ     nên đã bị đối tượng xấu lấy mất cookies chứa xác thực đăng nhập -> dẫn tới mất thông tin. Về mặt bản chất, cũng có thể hiểu đây như là một cuộc tấn công XSS , đối tượng gửi email sẽ execute một đoạn scri

[CTF] Làm thế nào để bắt đầu với CTF mảng Web

Web là một trong những mảng dễ tiếp cận khi chơi CTF. Vậy bắt đầu CTF mảng Web như thế nào? Giờ đặt một website trước mặt mình thì không thể cứ thế mà làm. Làm gì? Tìm flag - một chuỗi bí mật do người ra đề giấu ở đâu đó quanh cái web. Muốn tìm được nó trước hết phải xem đề bài gợi ý cái gì, cho cái gì, trong web có gì, làm sao để khai thác mấy cái đó. Từ đây lại có một vấn đề: Phải hiểu về web trước đã. Nói thêm một chút là ở bài viết này mình sẽ không đi sâu vào chi tiêt, mình chỉ dừng lại ở việc đặt ra các vấn đề quan trọng mà các bạn cần tìm hiểu. Web hoạt động thế nào? Chúng ta sẽ cần nắm kiến thức về web qua những vấn đề như thế này:   - Cách hoạt động của web từ phía client cho đến phía server sẽ có những gì?   - Client gửi request cho server và nhận lại response như thế nào? Qua đâu? (HTTP, HTTP Header, HTTP Methods)   - Cách client và server lưu trữ thông tin của nhau (qua cơ sở dữ liệu, cookie, session, …).   - Các ngôn ngữ cấu thành 1 trang web hoặc thường được dùng khi

Những câu hỏi phỏng vấn kỹ sư bảo mật thường gặp.

Dưới đây là một danh sách các câu hỏi thường được sử dụng trong việc phỏng vấn tuyển dụng chuyên gia bảo mật. Nhiều câu hỏi được thiết kế buộc người được phỏng vấn phải suy nghĩ, và không thể chuẩn bị trước cho dạng câu hỏi này. Ở đó, các phản ứng của ứng viên cũng quan trọng  như câu trả lời. Một số câu hỏi được pha trộn giữa kỹ thuật và lý thuyết, hoặc câu hỏi tìm hiểu quan điểm của ứng viên để tạo ra những câu hỏi khó khăn hơn. Các câu hỏi cũng thường được chia thành các thể loại khác nhau, một số câu hỏi mẹo sẽ được chèn vào giữa. Mục đích của những câu hỏi dạng đánh đố này là tìm kiếm những điểm yếu kỹ thuật thường chỉ xuất hiện khi ứng viên đi vào làm việc :| . Nhóm câu hỏi chung 1. Giữa các dự án mã mở và mã đóng, bên nào bảo mật hơn? Câu trả lời của ứng viên sẽ nói rất nhiều về họ. Nó cho thấy 1) họ biết những khái niệm gì trong phát triển phần mềm, 2) cho thấy mức độ chín chắn của ứng viên. Mục tiêu chính của câu hỏi là đưa ra được ưu/ nhược điểm của hệ mã đóng và mã m