Chuyển đến nội dung chính

Black hat Arsenal Europe 2017 tool list

On September 30th, 2017 @toolswatch announced the tools selected for Black Hat Arsenal Europe 2017.
Most of the selected tools are already present on GitHub and some are yet to be uploaded. This article contains the links to their respective repositories.


ANDROID, IOS AND MOBILE HACKING
Objection
https://github.com/sensepost/objection
badintent – integrating android with burp
https://github.com/mateuszk87/BadIntent

DATA FORENSICS AND INCIDENT RESPONSE
cybot – open-source threat intelligence chat bot (revamped)
https://github.com/CylanceSPEAR/CyBot
ng-netms & optoss plus
https://sourceforge.net/projects/ngnms/

EXPLOITATION AND ETHICAL HACKING
dpapi and dpapi-ng – decryption toolkit
https://cqureacademy.com/blog/windows-internals/black-hat
uac-a-mola
https://github.com/ElevenPaths/uac-a-mola
exploit pack
https://github.com/juansacco/exploitpack
2fassassin
https://github.com/maxwellkoh/2FAssassin

HARDWARE/EMBEDDED
dyode – a diy, low-cost data diode for ics
https://github.com/wavestone-cdt/dyode

INTERNET OF THINGS
whid injector – how to bring hid attacks to the next level
https://github.com/whid-injector/WHID

MALWARE DEFENSE
mystique
https://github.com/MinervaLabsResearch/Mystique
aktaion v2 – a machine learning open-source & active defense (orchestration) tool
https://github.com/jzadeh/aktaion2

NETWORK ATTACKS
det (data exfiltration toolkit)
https://github.com/sensepost/DET
FruityC2
https://github.com/xtr4nge/FruityC2

NETWORK DEFENSE
ace (automated collection and enrichment platform)
https://github.com/Invoke-IR/ACE
cloud security suite – one stop tool for aws security audit
https://github.com/SecurityFTW/cs-suite
id2t – the intrusion detection dataset generation toolkit
https://git.tk.informatik.tu-darmstadt.de/SPIN/ID2T-toolkit
wipi-hunter – wifi-pineapple activities detection
https://github.com/WiPi-Hunter

OSINT – OPEN SOURCE INTELLIGENCE
Dradis: 10 Years Helping Security Teams Spend More Time Testing and Less Time Reporting
https://github.com/dradis/dradis-ce
datasploit – osint framework
https://github.com/DataSploit/datasploit
osint-spy
https://github.com/SharadKumar97/OSINT-SPY
tinfoleak
http://www.vicenteaguileradiaz.com/tools/

VULNERABILITY ASSESSMENT
openscap and scap security guide
https://github.com/OpenSCAP/scap-security-guide
powersap – powershell tool to assess sap security
https://github.com/airbus-seclab/powersap
seccubus
https://github.com/schubergphilis/Seccubus

WEB APPSEC
modsecurity 3.0.0
https://github.com/SpiderLabs/ModSecurity/wiki/ModSecurity-version-3-RC1
Reflector – burp suite extension
https://github.com/elkokc/reflector
xsser – from xss to rce 2.75
https://github.com/Varbaek/xsser
owasp zap
https://github.com/zaproxy/zaproxy
pymultitor
https://github.com/realgam3/pymultitor

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HttpOnly Flag và Secure Flag của chiếc Cookie để làm gì?

Cookies rất hữu ích nhưng cũng tồn tại không ít rủi ro. Bài viết sau đây giúp tìm hiểu rõ thêm về 2 thuộc tính giúp bảo vệ Cookies là Httponly flag   và Secure flag.   Nếu anh em mò vào được bài này thì chắc cũng biết về Cookie rồi, nhưng còn hiểu lơ mơ    thì click vào đây trước nhé -  Cookie . Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một "nghệ sĩ" nọ do không sao kê tiền từ thiện nên đã bị hacker tấn công chiếm rất nhiều tài khoản do bị mất cookie.  1. Tại sao lại mất?   Nguyên nhân "nghệ sĩ" bị mất thông tin cá nhân là do quá chủ quan khi click đọc email do rất nhiều "fan" gửi cho, trong những email đó có gắn đường link chứa mã độc đánh cắp cookie của 1 trang web nào đó.  Do cookies phản hồi từ server mà các đường link đó dẫn tới không được bảo vệ     nên đã bị đối tượng xấu lấy mất cookies chứa xác thực đăng nhập -> dẫn tới mất thông tin. Về mặt bản chất, cũng có thể hiểu đây như là một cuộc tấn công XSS , đối tượng gửi email sẽ execute một đoạn scri

Những câu hỏi phỏng vấn kỹ sư bảo mật thường gặp.

Dưới đây là một danh sách các câu hỏi thường được sử dụng trong việc phỏng vấn tuyển dụng chuyên gia bảo mật. Nhiều câu hỏi được thiết kế buộc người được phỏng vấn phải suy nghĩ, và không thể chuẩn bị trước cho dạng câu hỏi này. Ở đó, các phản ứng của ứng viên cũng quan trọng  như câu trả lời. Một số câu hỏi được pha trộn giữa kỹ thuật và lý thuyết, hoặc câu hỏi tìm hiểu quan điểm của ứng viên để tạo ra những câu hỏi khó khăn hơn. Các câu hỏi cũng thường được chia thành các thể loại khác nhau, một số câu hỏi mẹo sẽ được chèn vào giữa. Mục đích của những câu hỏi dạng đánh đố này là tìm kiếm những điểm yếu kỹ thuật thường chỉ xuất hiện khi ứng viên đi vào làm việc :| . Nhóm câu hỏi chung 1. Giữa các dự án mã mở và mã đóng, bên nào bảo mật hơn? Câu trả lời của ứng viên sẽ nói rất nhiều về họ. Nó cho thấy 1) họ biết những khái niệm gì trong phát triển phần mềm, 2) cho thấy mức độ chín chắn của ứng viên. Mục tiêu chính của câu hỏi là đưa ra được ưu/ nhược điểm của hệ mã đóng và mã m

[CTF] Làm thế nào để bắt đầu với CTF mảng Web

Web là một trong những mảng dễ tiếp cận khi chơi CTF. Vậy bắt đầu CTF mảng Web như thế nào? Giờ đặt một website trước mặt mình thì không thể cứ thế mà làm. Làm gì? Tìm flag - một chuỗi bí mật do người ra đề giấu ở đâu đó quanh cái web. Muốn tìm được nó trước hết phải xem đề bài gợi ý cái gì, cho cái gì, trong web có gì, làm sao để khai thác mấy cái đó. Từ đây lại có một vấn đề: Phải hiểu về web trước đã. Nói thêm một chút là ở bài viết này mình sẽ không đi sâu vào chi tiêt, mình chỉ dừng lại ở việc đặt ra các vấn đề quan trọng mà các bạn cần tìm hiểu. Web hoạt động thế nào? Chúng ta sẽ cần nắm kiến thức về web qua những vấn đề như thế này:   - Cách hoạt động của web từ phía client cho đến phía server sẽ có những gì?   - Client gửi request cho server và nhận lại response như thế nào? Qua đâu? (HTTP, HTTP Header, HTTP Methods)   - Cách client và server lưu trữ thông tin của nhau (qua cơ sở dữ liệu, cookie, session, …).   - Các ngôn ngữ cấu thành 1 trang web hoặc thường được dùng khi