Chuyển đến nội dung chính

Tất tần tật về Bug Bounty

BBug Bounty là chương trình trao thưởng của các tổ chức cho các nhà nghiên cứu, các hacker có các phát hiện bảo mật trên hệ thống và các sản phẩm của tổ chức đó. Phần thưởng dành cho các nhà nghiên cứu khi báo cáo lỗ hổng phụ thuộc vào chương trình Bugbounty có thể là tiền mặt, quà tặng, vinh danh…

Các nhà phát triển phần mềm quan tâm tạo ra các chương trình bug bounty trực tiếp hoặc gián tiếp qua các trang web cung cấp nền tảng bug bounty kết nối giữa nhà phát triển và hacker. Tham gia các chương trình bug bounty giúp cho các nhà phát triển phần mềm phát hiện và vá được nhiều lỗi bảo mật cho hệ thống giảm thiếu nguy cơ bị khai thác tấn công cho hệ thống. Còn đối với các nhà nghiên cứu và hacker mũ trắng là cơ hội đóng góp cho xã hội và kiếm thêm thu nhập cho bản thân.

Dưới đây là những tổng hợp hỗ trợ cho công việc tìm kiếm lỗ hổng hoặc bắt đầu tìm hiểu để tham gia các chương trình Bug Bounty.

Trang web cung cấp Bug Bounty:

Tài liệu tham khảo cho kiểm thử website:
Moblie hacking:

Môi trường thực hành:
Các trang web chứa write-up bug bounty:
Nguồn video học hacking
Tổng hợp các lỗ hổng
Tools & OS:
Wordlist :
Payloads:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

Phần lớn các vấn đề bảo mật đều liên quan đến các lỗi lập trình! Mặc dù không một lập trình viên nào khi viết ứng dụng lại mong muốn ứng dụng của mình sẽ có lỗi bảo mật, nhưng trên thực tế, do tính phức tạp của các hệ thống kỹ thuật, do tập trung quan tâm đến chức năng hấp dẫn của ứng dụng, đến tiến độ… việc đảm bảo ứng dụng không có lỗi bảo mật là cực kỳ khó khăn, ngay cả với những lập trình viên cao cấp. Nói chung, việc xây dựng phần mềm an toàn sẽ ít tốn kém hơn nhiều so với việc sửa chữa các vấn đề bảo mật sau khi phần mềm đã hoàn thành, chưa kể các chi phí có thể liên quan đến vi phạm bảo mật. Chuỗi bài viết này được tham khảo từ:  Full document:  OWASP Secure Coding Practices-Quick Reference Guide Slide for presentation:  PowerPoint Presentation (dga.or.th) I. Input Validation Yêu cầu này liên quan đến việc kiểm tra dữ liệu đầu vào, các lập trình viên cần đảm bảo kiểm tra toàn bộ dữ liệu đầu vào từ phía người dùng và xử lý hay kiểm tra chúng ở phía server (không xử lý ở phía clie